Home Tin tức du lịch → Bộ Y Tế triển khai thí điểm: Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh tại Quảng Ninh từ ngày 01/7 – 31/7/2021

Bộ Y Tế triển khai thí điểm: Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh tại Quảng Ninh từ ngày 01/7 – 31/7/2021

 

Ngày 25/6/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3092/QĐ-BYT về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh” (Hướng dẫn). Hướng dẫn sẽ được áp dụng tại Quảng Ninh từ ngày 01/7 - 31/7/2021, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Hướng dẫn không áp dụng cho đối tượng nhập cảnh dưới 14 ngày.

2. Về thời gian cách ly:

- 07 ngày cách ly tập trung đối với các đối tượng đáp ứng các điều kiện: (i) đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; (ii) kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính và xét nghiệm kháng thể dương tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh; cách ly 07 ngày tiếp theo tại nhà, cơ sở lưu trú.

- 14 ngày cách ly tập trung đối với các đối tượng khác.

- Đối với khách ngoại giao, công vụ:

+ Đoàn thăm chính thức: thực hiện theo Đề án của cơ quan mời đón đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Cán bộ ngoại giao cao cấp: cách ly 14 ngày tại trụ sở nơi cư trú hoặc trụ sở cơ quan đại diện;

+ Khách ngoại giao, công vụ khác: cách ly tại khách sạn với thời gian như nêu tại Mục 2.

Khách được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam được khuyến khích sử dụng các ứng dụng định vị, mua SIM điện thoại, vòng tay thông minh (không bắt buộc).

- Đối với đoàn đi công tác nước ngoài về Việt Nam:

+ Thành viên từ cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên: không phải cách ly y tế;

+ Thành viên khác trong đoàn: người đã tiêm đủ liều không phải cách ly y tế; người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cách ly 07 ngày tại nhà hoặc tại cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan tổ chức đoàn đi bố trí.

3. Thời gian theo dõi y tế sau khi hoàn thành cách ly:

- Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 14 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế tập trung, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

- Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 07 ngày, cách ly y tế tại nhà 07 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

- Các đối tượng không phải cách ly y tế tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

- Đối tượng được cách ly y tế tại nhà 07 ngày tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo

( Nguồn LSQ)

.
.
.
.