Home MICE - TEAMBUILDING → Gala dinner

Gala dinner

Gala Dinner có nhiều hình thức tổ chức, nhiều hoạt động đi kèm, tuy nhiên tùy vào văn hóa doanh nghiệp mà Du Lịch Việt Nam tổ chức Gala Dinner sẽ sắp xếp, xây dựng kế hoạch, kịch bản Gala Dinner phù hợp theo từng đơn vị. Quý khách vui lòng liên hệ 0918 600 533

Thông Tin Du Lịch

.
.
.
.